O KANCELARII


Kancelaria Adwokacka ma swoją siedzibę od stycznia 2009 roku w Gdańsku. Założycielem Kancelarii jest adwokat Kacper Najder.

Kancelaria Adwokacka Kacpra Najdera zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną średniej i drobnej przedsiębiorczości oraz reprezentację osób fizycznych przed sądami.

Adwokat Kacper Najder posiada uprawnienia do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi na terenie Polski, a także składania kasacji i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Kancelaria Adwokacka Kacpra Najder oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Do typowych spraw prowadzonych przez kancelarię należą sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego (sprawy o rozwód , separację, o podział majątku, sprawy alimentacyjne, o władzę rodzicielską, sprawy spadkowe, o odszkodowania), sprawy z zakresu prawa pracy, gospodarczego w szczególności szeroko rozumiane sprawy związane z nieruchomościami.

Poza reprezentacją - zastępstwem procesowym - obroną, Kancelaria Adwokacka oferuje także szereg innych usługi prawnicze, jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, projekty umów i statutów. Kancelaria zajmuje się przygotowaniem inwestycji zarówno pod kontem prawnym jak i merytorycznym. Możliwe jest też powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej.

W trosce o dobro klienta i jakość usług gruntownie i uczciwie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informujemy klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z klientem konsultujemy strategię działania.

Kancelaria adwokacka Kacpra Najdera posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia pomocy prawnej, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.

Od lipca 2010 Kancelaria posiada filię również w Malborku.

Adwokat Kacper Najder pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Od lipca 2013 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz redaktorem naczelnym Kwartalnika Adwokackiego.

o kancelarii | zakres usług | współpraca | cennik | kontakt